Informatie over de inhoud van de website en welke rechten men daar aan kan ontlenen.

 

Information about the contents of the website and what rights can be derived from the website

 


 

Voor alle duidelijkheid wijst Knitted Knots ten aanzien van de website u op het volgende:

 

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Knitted Knots.  

 

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Knitted Knots. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel, gebruik.

 


De informatie op de website wordt door Knitted Knots zorgvuldig samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Knitted Knots behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Knitted Knots is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het internet of anderszins wordt verzonden.

 


Knitted Knots sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

 


 

English

 

The website and all parts of it, with exception of some(hyper)links, are property of Knitted Knots.

 

It is not allowed to publish, copy or save the website without explicit written permission by Knitted Knots. This permission is not needed for personal, non-commercial, use.

 

The information on the website is carefully put together. Nevertheless it’s possible that information published on the website may be incorrect and/or incomplete. The information on the site is constantly being completed and/or adapted. Knitted Knots reserves the right to make changes with immediate effect and without any notice. All information, products and services are being presented in the state in which they currently are and without the guarantee or warranty with respect to their availability, validity and suitability for a certain goal or otherwise. Knitted Knots is not liable for information and/or messages sent by users of the website via the internet or otherwise.

 

Knitted Knots excludes all liability for any direct or indirect damages of any nature whatsoever, arising from or in any way related to the website.

 

 

Breidagen Rijswijk

 

Vrijdag 19 & zaterdag 20 mei staan wij weer op de breidagen in Rijswijk!

 

Website Breidagen

 

 

 

20160611 133356 800x769

 

Net binnen:

 

heel veel nieuwe kleuren Unikate


Allen te koop in onze winkel in Rolde of te bestellen via email  of telefoon.

085-2736902

 

info@knittedknots.com

 

 

 

 

full34847853

 

Collectie Veenhuizen

 

Een design collectie van producten en diensten geinspireerd op het Drentse gevangenisdorp Veenhuizen. Met daarin nu ook 2 soorten breipakketten!

Klik hier voor info en bestellen